TABLICE ENERGETYCZNE

Wskaźnik uprzedzający
o opuszczeniu
pantografu
We1

Wskaźnik opuszczenia
pantografu
We2a

Wskaźnik opuszczenia
pantografu
We2b

Wskaźnik opuszczenia
pantografu
We2c

Wskaźnik podniesienia
pantografu
We3a


Wskaźnik podniesienia
pantografu
We3b

Wskaźnik zakazu wjazdu
elektrycznych pojazdów
trakcyjnych We4a

Wskaźnik zakazu wjazdu
elektrycznych pojazdów
trakcyjnych We4b

Wskaźnik zakazu wjazdu
elektrycznych pojazdów
trakcyjnych We4c

Wskaźnik jazdy
bezprądowej
We8a


Wskaźnik jazdy
bezprądowej
We8b

Wskaźnik jazdy
bezprądowej
We8c

Wskaźnik jazdy
pod prądem
We9a

Wskaźnik jazdy
pod prądem
We9b